Erik Brindts Hjemmeside          Til forside

Rantzausgade og Danmarksgade Skoler

Skolerne er bygget i perioden 1877 til 1879. Rantzausgade Skole som Friskole (!), og Danmarksgade Skole som Borgerskole.

I 1953 påbegyndtes en modernisering, hvorunder tagetagen på skolerne blev indrettet til klasselokaler. Skorstenene blev fjernet, og der blev sat vinduer i taget.

Skolen var bygget sammen med Danmarksgade Skole. På tværs af hele skolegården, var der lavet et plankeværk med tagkonstruktion, så der i begge skoler var mulighed for at komme i tørvejr i frikvartererne, når det regnede. Samtidig adskilte det de to skoler fra hinanden, og adgang mellem skolerne foregik gennem en lille dør i plankeværket.
Enkelte faciliteter var fælles for de to skoler f.eks. gymnastiksal, tandlæge og skolelæge.

Bygningerne anvendes nu til Aalborg Kommunes administration, og fremstår nærmest uændret udvendigt, hvorimod det indvendige er renoveret meget kraftigt. Trappeopgangene med de gule fliser ses dog stadig. Der er naturligvis også kommet toiletter i bygningen, og dem i gården er nedlagt.
Jeg har faktisk gennem mange år, qua min ansættelse som telefoniansvarlig hos Aalborg Kommune, haft min gang i bygningerne og installeret alle telefonerne i de gamle klasseværelser.

Nedenfor er gamle fotos - formentlig taget i perioden 1879 - 1930/40 samt nogle nyere - også nutidige. Jeg vil meget gerne have mange flere fotos af/fra de 2 skoler. Er du i besiddelse af sådanne, må du meget gerne sende dem til mig (brug kontaktmuligheden nederst eller på forsiden). Har du ikke selv mulighed for at scanne billederne ind, må du gerne sende dem til mig, så vil jeg scanne dem og returnere dem til dig.


 

Her ses en tegning af byggeriet. Budolfi kirke skimtes i baggrunden.
                                                     
       Kilde: Aalborg Stadsarkiv
Tegning fra ca. 1959, hvor man ser at skorstenene er fjernet, og tagetagen er blevet forsynet med vinduer.
Og her er et meget gammelt foto, hvilket man især kan se på vejens beskaffenhed.

                                                       Kilde: Aalborg Stadsarkiv   
Samme foto - blot lidt tættere på. Bemærk åen i forgrunden. Den hed Bleggaards-aaen.
Fotoet er taget ned ad Danmarksgade, der netop havde fået omdøbt sit navn fra Gartnervejen.                             Kilde: Aalborg Stadsarkiv
Dette foto er angiveligt taget engang i perioden 1879 - 1900.
                                                          
                                                                         Kilde: Aalborg Stadsarkiv
Nyere, men stadig et ældgammelt foto. Der er nu kommet brostens- belægning på gaderne. Træet inde i skolegården er blevet synlig.
                                                               Kilde: Aalborg Stadsarkiv
Lidt nyere foto, tror jeg. Der er stadig gadelygter placeret på jorden. Fra nogenlunde samme tid. Til venstre kan man se forretningerne. Cigarforretning, slagter og slikbutik. På højre hjørne en købmandsbutik.
Sådan var det i hvert fald, mens jeg boede i området. Slikbutikken fandtes nu nok ikke, da dette foto blev taget. Se også foto herunder.
 
Igen er vi hoppet nogle år frem. Man kan ane elledningerne over vejen. Bemærk den velklædte far med guldkæde til lommeuret. Han har sikkert lige hentet sin datter i skolen.
                                                        
Dette foto er taget i modsat retning som fotoet ovenover, altså ned mod Løkkegade. Købmanden på venstre hjørne og cigarforretningen på højre hjørne. Grønttorvet ligger i dag, hvor træerne ses i baggrunden.
Der er dog mange år mellem de to fotos.
 
Noget nyere foto, idet man kan se, at brostenene er fjernet.
Der er også kommet høje lygtepæle og ophængt gadebelysning. Det lille grønne område foran skolens gavl, der ses på foto ovenover, er fjernet. Bemærk skorstenene på skolen.     Kilde: Aalborg Stadsarkiv
 
Dette foto har jeg fået fra en tidligere elev Ivan Kruuse Frederiksen. Fotoet er taget af hans far på Ivans første skoledag 1. april 1957 og viser "porten" ind til skolen fra Danmarksgade. Et lidt nyere foto fra 1972. Det er Danmarksgade skole, man lige kan ane til højre.
                                                        Kilde: Aalborg Stadsarkiv
Sådan ser porten ud i dag. Den gamle toiletbygning, der lå til venstre for porten, er revet ned og erstattet af et rustent skrummel, Hvad den bruges til ved jeg faktisk ikke. Et kig op ad Danmarksgade. Også Danmarksgade Skole har fået den rustne bygning opført. Faktisk har hele muren været totalt nedrevet og genopført.
Det sket i forbindelsen med, at bygningen ud mod Danmarksgade, som husede bl.a. den "lille gymnastiksal" og formningslokalet, skulle renoveres. Kommunen fik "ris" af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for at nedrive den bevaringsværdige mur. Så er vi gået indenfor i skolegården.
Her ses den rustne bygning inde fra skolegården. Det var her den lave bygning med toiletbygningen stod.
Her er selve skolebygningen med klasseværelserne. Nedgangen til cykelkælderen findes stadig. Skolebygningen set forfra. Døren med glas er monteret for nylig.
Den trekantede skoleklokkes placering anes ca. midt i billedet.
Det runde bassin med drikkevand var placeret ca. hvor cyklerne står.
Her ser man på nært hold de tydelige spor efter skoleklokken, der sad på muren. Det fleste klassebilleder gennem tiden er netop taget foran skoleklokken. I den tidligere passagen over til brandstationen, har kommunen opført deres Servicebutik" og således sammenbygget skolebygningen med bygningen, der husede bl.a. læsesal, læge og i kælderen sløjdlokalet og sanglokalet, hvis vinduer ses i gadeniveau. 
Skolegården set op mod Danmarksgade Skole. Aalborg Kommune benytter hele komplekset til Administration. Den lille gymnastiksal til venstre og til højre den store gymnastiksal, hvor kommunen i dag bl.a. har deres trykkeri. Også foran muren til den store gymnastiksal, er der taget en del klassebilleder. Trappen og indgangspartiet er af nyere dato.
  Skolegården set fra Danmarksgade Skole. Den lille gymnastiksal til højre. Husede gennem mange år Jako Bole Teatret.
Bygningen er netop restaureret fuldstændig.
Jeg modtager gerne gamle fotos af/fra skolen. Har du ikke mulighed for at scanne dem, kan du sende billederne til mig, så vil jeg scanne dem og returnere dem til dig. Jeg modtager også meget gerne klassebilleder. Jeg har lavet en speciel side med klassefotos gennem tiden her. Kontakt mig her eller via forsiden.  

                              Til Rantzausgade                                          Til Toppen