Erik Brindts Hjemmeside          Til forside

Fotos af grunden før byggeriet startede

Grunden er meget kuperet, hvilket netop var et af de ønsker, vi havde til vores grund. Kommunen havde afsat placeringen af de enkelte huse i udstykningen, og vores hus skulle efter den ligge nederst i "hullet". Det bekymrede os dog ikke, da vi ikke kunne forestille os, at kommunen ville forhindre os i at fylde hullet op, så huset kom til at ligge i niveau med nabohuset. Det var heller ikke noget problem, viste det sig senere, men det kom bag på alle, at vi fik lov til det, så måske var det derfor grunden ikke forlængst var blevet solgt. De naboer, som vi efter nogle år fik mod nord, har fortalt, at de havde kig på grunden, men ikke kunne forestille sig, at der kunne ligge et hus der.

Erik i hullet, hvor huset skal placeres længst til højre          Maj 1999 Carina med havet i baggrunden                                  Maj 1999
Grunden med udsigt ind over Tversted by                       Maj 1999 Carina og Dorte agerer skelpæle                                 Maj 1999
Mod nord                                                               Maj 1999 Carina undrer sig:"Et hus her!"                                   Maj 1999
Dorte og Erik på vej op fra "hullet"                                Maj 1999 Carina og Erik på vejen til havet                                  Juli 1999
Carina og Erik beundrer udsigten over grunden                 Juli 1999 Nøjagtig hvor Carina og Erik står, skal huset placeres       Juli 1999

                                   Tilbage til Tversted                                                          Til Toppen