Skipper, Christen Christensen Bach
(1654-1736)
Dorethe Christensdatter Kløvborg
(1664-1734)
Fisker, Christen Christensen Kløvborg Bach
(1703-1752)
Bodil Christensdatter Blach
(1711-1785)
Sømand, Christen Christensen Bach
(1747-1807)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Poulsdatter Brandi

Sømand, Christen Christensen Bach

  • Født: 5 Juli 1747, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt 2
  • Dåb: 9 Juli 1747, Vester Vandet Kirke, Thisted Amt
  • Ægteskab (1): Anne Poulsdatter Brandi den 23 Oktober 1778 i Vester Vandet Kirke, Thisted Amt 1
  • Død: 26 Maj 1807, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt i en alder af 59 år 3
  • Begravet: Maj 1807, Vester Vandet Kirke, Thisted Amt

  Notater:

Det fremgår ikke, hvornår han blev fundet eller begravet

  Begivenheder i hans liv:

1. Konfirmation: Ingen konfirmation i KB.

2. Dødsårsag: Faldt over bord og druknede.

3. Ejendom: Selvejer af matr. 25 Havglimt nr. 29, 1798, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt. http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Klitm%C3%B8ller/25/infoside.htm

4. Skifte/Arv, 3 Juli 1817, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt. 4


Christen blev gift med Anne Poulsdatter Brandi, datter af Skipper, POUL Christensen Brandi og KAREN Pedersdatter Schinderup, den 23 Oktober 1778 i Vester Vandet Kirke, Thisted Amt.1 (Anne Poulsdatter Brandi blev født den 17 Oktober 1756 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt 5, dåb den 24 Oktober 1756 i Vester Vandet Kirke, Thisted Amt, døde den 21 Juli 1845 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt 6 og blev begravet den 29 Juli 1845 i Vester Vandet Kirke, Thisted Amt.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Trolovelse, 21 September 1778, Vester Vandet Kirke, Thisted Amt.

2. Bopæl, 1787, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt. 7

3. Bopæl, 1801, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt. 8


Kilder


1 Kirkebog Vester Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt 1732-1792, Opslag 289. Side 290. Nr. 4.
No 4. d. 21<sup>de</sup> September troloved Christen Christensen Bach og Anna Povelsdatter Brandi, Forloverne: Christen Olufsen Draxbech og Christen Brandi, viede d. 23 October.

.

2 Kirkebog Vester Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt 1732-1792, Opslag 156. Side 159. 4. handling.
d. 5<sup>te</sup> Julii Om Morgenen ved Solens opgang fød Christen Christenssøn Bach og Bodil Christensdaatter ved Klitmøller deres Søn Christen, baaren til Daaben d. 9 dito af Maren Mortensdaatter, Anders Søes; Fadderne: Christen Christenssøn Krog, Jens Anderssøn Brandi, Morten Anderssøn Søe, Giertrud Christensdaatter Odde, og Waldborg Christensdaatter.

.

3 Kirkebog Vester Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt 1793-1814, Opslag 85. Side 114. Nr. 10.
No 10 dend 26 Maj døde Christen Christesen Bach i sit alders 62 Aar ved at falde over Borde da de havde Skibet Christen Pedersen Møllers Skude og i det de heisede Stor Seglet, hand blev fundet.

4 thisted-bibliotek.dk/klitmøller,
Skifte efter Christen Christensen Bach i Klitmøller, 5.7.1747-26.5.1807.
Anno 1817 den 3. Juli blev af underskrevne Skifteforvalter paa hans Kontour i Thisted i Overværelse af Testes Raun og Grønlund foretaget Skiftesamling efter afgangne Huusmand Christen Christensen Bach i Klitmøller hvis Boe den 26. Feb. d.a. er taget under lovlig Skiftesamling, vide Registreringsprotocollen Fol. 92.
Enken Ane Poulsdatter Brandi mødte med hendes Laugværge Skipper Christen Nordentoft af Klitmøller. Ligesaa var mødt Arvingen Christen Christensen paa egne og hans Broder Pouls Vegne efter Fuldmagt, saa og som Kurator og Formynder for hans 2de Brødre Peder og Jens Christian. - Søren Christensen Sønderbye af Tveds mødte paa hans Kones Vegne og Poul Brandi af Klitmøller mødte som Formynder for den umyndige Datter Bodil Catrine. \emdash Ovennævnte Fuldmagt lyder saaledes 124
Laugværgen forsikrede at den afdøde ikke har efterladt sig videre til Boets Indtægt eller Udgivt end hvad Registreringsforretningen indeholder.
Enken erklærede og forsikrede, og de tilstedeværende vedkommende Arvinger tiltraadte, ligesom de og erklærede ikke at have noget imod det registreredes Vurdering eller anmeldte Giæld at erindre.
Samtlige Tilstedeværende og Forannævnte Vedkommende ønskede og begiærede at Skiftet i Dag maatte sluttes, da de for enhver følge deraf ville indestaae Skifteretten. Som følge heraf blev Boet opgjort saaledes:
Indtægten: bliver alene den paa det Registrerede heele Vurdering som beløber sammenlagt den Summa 486 rdl 4 m.
hvorimod Udgivten beløber sammenlagt 473 rdl. 0 m.
og dette Skiftes Bekostning saaledes beregnet.
a. Skifteforvalteren 1 Procent 5. 3. 12.
b. Beskrivelsen 3. 5. 8.
c. Forseglingen 1. 3. 6.
d. 20 Procent til Justitsfondet 2. 1. 6.
e. 1/3 Procent til Kongens Kasse 1. 5. 4.
f. 20 do. til do. 2. 4.
g. Vurderingsmændene 1. 0. 6.
h. Vitterlighedsvidnerne 1. 5. 4.
i. Stemplet Papiir til Skiftebrevet 1. 1. 11. 19. 4. 13.
Summa Boets Udgivt 492. 4. 13.
Hvorved Boet bliver falit og altsaa intet at arve.
Arvingerne erklærede dem fornøjet med Skiftebehandlingen i det heele og havde ikke noget imod at Skiftet sluttes og at Boet Enken extraderes. Laugværgen gientog sin forsikring om at afbetale Boets Giæld, saavel hvad der er anmeldt som hvad der siden imod Formodning opdages at hæfte paa Boet, og iøvrigt i enhver Henseende holde Skifteforvalteren anger- og Kravesløs for følgerne af dette Skiftes Slutning.
Som Følge heraf blev det under 26. Febr. d. a. registrerede og vurderede Boe extraderet Enken til Ejendom, fri Raadighed og Disposition og dette Skifte herved under enhvers lovlig Rets Forbeholdenhed sluttet og tilendebragt som med underskrifter bekræftes.
Datum ut supra.
Liitzhøft. C. Nordentoft. Poul Brandi. Christen Bach.
Søren Christensen Synderbye.
Til Vitterlighed. Raun Grønlund.

. Billedtekst: Det lange røde hus er matr. nr. 25 i 1982.

5 Kirkebog Vester Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt 1732-1792, Opslag 178. Side 181. 3. handling.
d. 17<sup>de</sup> Octob<sup>r</sup> Klochen 10 formiddag fød Povel Christenssøn Brandi og Karen Pedersdaatter Skindrup ved Klitmøller deres Daatter Anne, baaren til Daaben d. 24<sup>de</sup> Dito af Kirsten, Peder Brandis; Fadderne: Anders Christenssøn Møll, Povel Olufsøn Draxbech, Morten Anderssøn Søe, Karen Andersdaatter Frost, og Inger Christensdaatter Krog.
.

6 Kirkebog Vester Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt 1837-1857/63, Opslag 182. Side 192. Nr. 5 i 1845.
Ane Poulsdatter Bach

Christen Bachs Enke i Klitmøller. 89 Aar. Alderdom [dødsårsag]
.

7 Folketælling 1787 1. Juli,
Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, Klitmøller Bye, 26de Familie, 64, FT-1787, A0151
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Christen Bach 42 Gift Mand Enrolleret Matros
Anne Pouelsdatter 31 Gift hans Kone
Christen 4 Ugift deres Børn
Anne 7 Ugift deres Børn
Bodil 1 Ugift deres Børn
Jens Erichsen 64 Enke Mandens Stiffader
.

8 Folketælling 1801 1. februar,
Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, Klitmøller, , 27, FT-1801, A0152
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Christen Bach 55 Gift Mand Ligeledes [Jordløs Huus mand og Seyler]
Anna Povelsdatter 45 Gift Hans Kone
Christen Christensen 18 Ugift Deres Børn Alle Enroullerede
Povel Christensen 8 Ugift Deres Børn Alle Enroullerede
Peder Christensen 3 Ugift Deres Børn Alle Enroullerede
Anna Christensdatter 21 Ugift Deres Børn
Bodil Cathrine Christensdatter 14 Ugift Deres Børn
.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 December 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af anersnabelabrindt.dk